30. listopada 2015

Nasze credo


1

Jedynym źródłem naszej wiary jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.

2

Głową Kościoła jest sam Jezus Chrystus, który powiedział: „Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

3

Wyznajemy Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tylko do Boga zanosimy nasze modlitwy i tylko Jemu oddajemy boską cześć.

4

Jezus Chrystus narodzony z Marii Panny jest naszym jedynym Zbawicielem, a dokonał tego przez śmierć na krzyżu i chwalebne zmartwychwstanie.

5

Człowiek może być zbawiony tylko z łaski przez wiarę w zasługi Jezusa Chrystusa.

6

Nie uznajemy kultu obrazów, posagów i relikwii.

7

Uznajemy jedynie dwa obrzędy: chrzest dorosłych przez zanurzenie oraz Wieczerzę Pańską (komunię) pod postacią chleba i wina połączoną z obrzędem umywania nóg.

8

Wieczerza Pańska nie ma charakteru ofiary, gdyż zgodnie z Pismem Świętym ofiara złożona przez Chrystusa na Golgocie jest wystarczająca dla zbawienia.

9

Obchodzimy zgodnie z Pismem Świętym siódmy dzień tygodnia — sobotę jako Dzień Pański.

10

Oczekujemy rychłego i chwalebnego powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa na sąd narodów, które zapoczątkuje powstanie Nowego Nieba i Nowej Ziemi.